นายธนกฤต ลิ้นทอง
นายด่านศุลกากรตากใบ

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 29 เข้าชมวันนี้
  • 98 เข้าชมเดือนนี้
  • 29,802 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรตากใบ เลขที่ 725 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
โทรศัพท์. 0-7364-2293 งานธุรการ กด 1 งานบริการศุลกากร กด 2 งานพรมแดน กด 3 งานคดี กด 4

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 คู่มือประชาชน24 พฤษภาคม 2564 12:14:44100
2 คัดเลือกนโยบาย/มาตรการทางภาษีศุลกากร การชดเชยค่าภาษีอากร0
3 ดาวน์โหลดเอกสาร0
4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง0
5 แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (BCP) ของด่านศุลกากรตากใบ ปี พ.ศ. 256624 กุมภาพันธ์ 2566 10:23:2138
6 มาตรการสนับสนุนการใช้ EV เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าในพื้นที่จ.นราธิวาส24 มกราคม 2566 17:15:1777
7 มาตรการลดและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า24 มกราคม 2566 17:13:5747
8 ศูนย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ของจังหวัดนราธิวาส31 สิงหาคม 2565 15:43:3663
9 ระบบบริการ Tax Single Sign On (Tax Sso)31 สิงหาคม 2565 15:44:15115
10 บทความ พิกัดอัตราอากรของบุหรี่ และการใช้สิทธิลดอัตราอากรในการนำเข้า8 มกราคม 2566 22:14:2758
11 การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันของกรมศุลกากร25 ธันวาคม 2563 11:38:14126
12 บทความ การใช้สิทธิ FTA ในการนำเข้าสินค้าบุหรี่ 6 มกราคม 2566 15:19:2867
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรตากใบ
เลขที่ 725 หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7364-2293
อีเมล์ : 75190000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรตากใบ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรตากใบ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ